Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)

Ως τραυλισμός χαρακτηρίζεται η διαταραχή στη ροή του λόγου εμφανίζεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος, της αναπάντητης φωνής και της άρθρωσης, ενώ παρουσιάζεται στην αρχή ή τη μέση του λόγου σαν επαναληψη συλλαβων, φθόγγων και λέξεων ή σαν ένα επίμονο κόμπιασμα σε ένα φθόγγο.

Δεν έχει εξηγηθεί ακόμα σαφώς η αίτια του ,που πιθανότατα είναι ο συνδυασμός διαφόρων παραγόντων και γινόμενων  παρά ένας απλός παράγοντας, μια απλή αιτία παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι γενετικοί περιβαλλοντικοί ,όπως προβλήματα στο σπίτι, άγχος ,προβλήματα στο σχολείο. Συνήθως κάνει την εμφάνιση του στην παιδική  ηλικία, μεταξύ τριών και πέντε ετών και στο μέγιστο των περιπτώσεων νωρίτερα της συμπλήρωσης των οκτώ ετών. Πέντε στα εκατό παιδιά θα παρουσιάσουν έναν τραυλισμό σε κάποια στιγμή της ζώνης τους, αλλά τα περισσότερα περιστατικά θεραπεύονται ενώ μόνο το ένα τις εκατό των ενήλικων τραυλίζει τραυλισμός είναι τέσσερις φορές συχνότερος στα αγόρια απ ότι στα κορίτσια. Επίσης  οικογένεια που έχει άτομο που τραυλίζει έχει αυξημένες πιθανότητες να παρουσιαστεί το ίδιο πρόβλημα και σε άλλα μέλη της.

Πότε είναι φυσιολογικός ο τραυλισμός ; σε κάποιο  βαθμό <φυσιολογικές> δυσρυθμίες εμφανίζονται στην ομιλία μικρών παιδιών κατά την διάρκεια της γλωσσικής και φωνολογικής τους ανάπτυξης. Καθώς οι αρθρωτικές και γλωσσικές ικανότητες των παιδιών εξελίσσονται με την ηλικία και την πάροδο του χρόνου, το ίδιο συμβαίνει και με την εύρυθμη ομιλία .Επόμενος, για τα μικρά παιδιά τα οποία εμφανίζουν δυσρυθμίες στην ομιλία τους είναι κάποιες φορές δύσκολο να καθοριστεί εάν αυτές είναι <φυσιολογικές> ή εάν αποτελούν χαρακτηριστικά τραυλισμού.

Close Menu