Διαταραχή της στοματικοπροσωπικής μυολειτουργίας ή εμβρυακή κατάποση

Η αξιολόγηση και θεραπεία για τη διαταραχή της στοματικοπροσωπικής μυολειτουργίας γίνεται από το λογοπεδικό-λογοθεραπευτή. Ο λογοπεδικός-λογοθεραπευτής θα εξετάσει τρεις τομείς: τη θέση των αρθρωτών, την παραγωγή ήχων και την κατάποση. Ανάλογα με τον τομέα στον οποίο το παιδί έχει πρόβλημα, θα δοθεί πρόγραμμα θεραπείας.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Συνειδητοποίηση της λειτουργίας του στόματος και των μυών του προσώπου.
  • Συνειδητοποίηση της θέσης του στόματος και της γλώσσας.
  • Μυϊκή ενδυνάμωση και συντονισμός.
  • Βελτίωση της παραγωγής ήχων.
  • Ανάπτυξη του ορθού τρόπου κατάποσης.
Close Menu