Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα περισσότερα παιδιά όταν αρχίζουν την φοίτηση τους στο σχολείο στην πρώτη τάξη έχουν κατακτήσει όλα τα φωνήματα και συμπλέγματα της μητρικής τους γλώσσας , κατέχουν τις περισσότερες βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές της πρότασης , έχουν πλούσιο λεξιλόγιο( περίπου 14000 λέξεις ) ,μπορούν να θυμηθούν και να επαναλάβουν λίστες από αριθμούς και λέξεις τουλάχιστον πέντε ψηφίων και έχουν κάποια εξοικείωση με τα γραπτά σύμβολά (γράμματα)τις λέξεις . ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών της ηλικίας αυτής όμως υστερεί σε μια η περισσότερες από τις ανωτέρω δεξιότητες η οποία γίνεται εμπόδιο στη εκμάθηση της ανάγνωσης ,του γραπτού λόγου και της αριθμητικής .πρέπει να σημειωθεί ότι η δυσκολία στα παιδιά αυτά δεν οφείλεται σε αισθητηριακό έλλειμμα ( όραση ή  ακοή) ,σε εμφανή εγκεφαλική βλάβη , σε ψυχιατρική διαταραχή ή σε νοητική καθυστέρηση . σχολείο και γονείς όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί παρουσιάζει σημαντική δυσχέρεια στη σχολική του επίδοση διερωτώνται τι συμβαίνει δεδομένου ότι οι λόγοι δεν είναι συνήθως εμφανείς.

Τα ερωτήματα είναι ποικίλα. Πχ : γιατί δεν μπορεί να διαβάσει και να γράψει σωστά;, γιατί χαζεύει ; γιατί δεν θυμάται τα όσα διαβάζει ; γιατί δεν προσέχει την ώρα του μαθήματος ; γιατί κινείται συνεχώς ; γιατί είναι τόσο ανοργάνωτο ;

Η θεραπευτική παρέμβαση αποβλέπει στην εξατομίκευση του προγράμματος για το κάθε παιδί ,διότι όπως είπε και η Maria Montessori ‘‘ αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει ‘’.

Close Menu